מאמרים אקדמיים

מאמרים באחריות תאגידית

אחריות תאגידית

27/01/2017 11:32:29

  · ארגון הוא אחראי כלפי בעלי העניין שלו, העובדים שלו וכו' – האחריות המיידית היא אחריות חוקית. מצייתים לחוק, פועלים במסגרת החוק וכו'. למשל העסקת עובד.   · אחריות נוספת היא אחריות כלכלית, פיננסית. צריך לתת דין וחשבון וכו'. · יש אחריות שהיא פועל יוצא ש להמשך מאמר...

התיאוריה הטלאולוגית

27/01/2017 10:13:07

התיאוריה הטלאולוגית – מבוססת על הרעיון של אריסטו – על התפיסה של יצירת מירב האושר למרב האנשים. הגישה התחילה את דרכה מהתפיסה הזאת של אריסטו. הגישה התחילה את דרכה כך שכל פעולה היא מוסרית אם נוצר מירב האושר למרב אנשים. היא קיבלה זווית חדשה עם השנים. היום מתייחסים למרב התועלות למרב בעלי העניי להמשך מאמר...

הגישה הטלאולוגית

27/01/2017 09:57:56

הגישה הטלאולוגית – היא גישה שנקראת גם בספרות הגישה התועלתנית זו גישה שבעצם היום, בראיה העסקית צריכים להתמקד בה למי בעצם נוצרות תועלות. אם בודקים חברה ורוצים לדעת האם החברה נהגה באופן מוסרי על פי הגישה הטלאולוגית – צריך לבדוק למי נוצרות תועלות מהחברה. לדוגמא פורד. מי בעצם זכה להטבה או התנ להמשך מאמר...

תהליכים כלכלים המובילים להיווצרותן של דילמות:

27/01/2017 09:12:18

כלכלה מתערבת (מכוונת) – התערבות מוחלטת של הממשלה בקביעת סוגי המוצרים שייוצרו, כמויות הייצור ומחירי המוצרים. כלכלה מתערבת – מאפיין אותה הלאמה של כל התהליכים במדינה מתהליכי שירותים ועד תהליכי מוצרים. הכל בבעלות המדינה. כלכלה במדינות בהם הממשלה מחזיקה בכל המשאבים, היא זאת שמווסתת את המשאבים להמשך מאמר...

מודל בעלי העניין

27/01/2017 06:09:18

במודל זה מדברים על שתי קבוצות של בעלי עניין: פנימיים וחיצוניים. הפנימיים – עובדים, מנהלים הם פנימיים. הם ליבת הארגון, דרכן עוברות האינטראקציות. אלו בעלי העניין שאמורים לבטא או ליצור את ההתנהגות הנורמטיבית שאנו שואפים אליה בארגון. פרימן הוא יותר הוליסטי וחברתי – אומר שכדי להשיג את האינטר להמשך מאמר...

גלובליזציה – היבטים תרבותיים

27/01/2017 01:45:33

אחת הבעיות המרכזיות בהקושי של ארגונים להתמודד עם הסוגיה המוסרית בכלל, היא הזירה הגלובאלית של רב תרבותיות. יש מבנים ושיטות להתקשרויות וזה משתנה מארגון לארגון. חברות עוברות מיזוגים ורכישות. הבדלים בין תרבותיות לאחר שחברות נקנות על ידי חברות ממדינות שונות.   דוגמא: פרסומת לבנק שציין שהוא הבנק להמשך מאמר...

יחסי העסקה

27/01/2017 01:45:09

הגישה הראשונה טוענת שכל מה שקשור לעובד זה הוצאות. ארגונים בגישה כזו נמצא קוד אתי מכוון ללקוח והמקור להשקעה הוא הלקוח. האוריינטציה תהיה השקעה החוצה ולא פנימה.  בארגון שיש בו וגם אם אין בו קוד אתי, האוריינטציה הזו בעיקר בתהליכי פחיתה ואז מקצצים בעובדים ובהשקעה בהם. לא מפחיתים הוצאות מול ספקי משנ להמשך מאמר...

חמש רמות של אחריות סביבתית תאגידית

27/01/2017 01:43:47

  Begginer  – ארגונים המתעלמים מאחריות סביבתית, ומבטלים את הצורך בתכניות מיוחדות לשם כך. הוא זה שאומר "זה חשוב לי, וכאן הוא נעצר. מאוד חשוב לו אבל מעבר לזה לא עושה הרבה. כלומר, חשובה לו הסביבה, איכות סביבה, אבל מעבר לאמירה לא רואים שום פעולה שמבטאת אחריות סביבתית. זה חשוב להמשך מאמר...

גישת הרלטיביזם האתי

26/01/2017 10:48:05

גישת הרלטיביזם האתי - היא גישה שונה לחלוטין. מי שקובע מה מוסרי ומה אינו מוסרי זוהי קבוצת ההתייחסות שלך. הרעיון הוא לדוגמא רובין הוד: בהגדרה שלנו היום הוא היה גנב. הוא היה יושב בכלא. הוא נחשב למוסרי בעצם כי מי שנתן לגיטימציה ואשרר את ההתנהגות שלו זאת הקבוצה אליה הוא השתייך. רלטיביזם אתי אומר שפעולה ת להמשך מאמר...

התיאוריה הדי אונטולוגית

26/01/2017 06:11:52

התיאוריה הדי אונטולוגית – מוביל אותה קנט. פילוסוף יותר מאוחר מאריסטו. אומר שאמנם אריסטו אמר שהמקצוען מנהל את המדינה וזה הכי טוב,  אז הוא אומר מי אמר שבעצם הפילוסוף הוא המנהל את המדינה? האם אכן צדק ייווצר על ידי שמירב האושר למירב אנשים? אומר שמי שיכול לתת את ההחלטה הנכונה יכול להיות מישהו להמשך מאמר...

האם ניתן למדוד אתיקה

25/01/2017 23:39:26

  ברמת הארגון – בתור לקוח האם ניתן למדוד אתיקה של הארגון? או שזה דבר אמורפי, אידיאולוגי? הספרות האקדמית והמחקרית מציעות מספר כלים למדידת נושא שלעיתים אם לא לרוב, הוא מהווה סוג של ידע / מידע סמוי בארגון – ידע / מידע נחבא שעובר מאדם לאדם במקרה הטוב . לא תמיד מתועד. אם מדברים ע להמשך מאמר...