מאמרים אקדמיים

גלובליזציה – היבטים תרבותיים

אחת הבעיות המרכזיות בהקושי של ארגונים להתמודד עם הסוגיה המוסרית בכלל, היא הזירה הגלובאלית של רב תרבותיות.
יש מבנים ושיטות להתקשרויות וזה משתנה מארגון לארגון. חברות עוברות מיזוגים ורכישות. הבדלים בין תרבותיות לאחר שחברות נקנות על ידי חברות ממדינות שונות.
 
דוגמא:
פרסומת לבנק שציין שהוא הבנק הגלובאלי שחושב לוקאלי. כך הוא מיצב את עצמו (פרסומת של בנק באנגליה).
קשה מאוד להיכנס לתרבות הלוקאלית בלי להבין ולמוד אותה מראש. מחקרים מראים כי מי שמצליח להיטמע בתרבות הלוקאלית בדרך הטובה ביותר, הם הסינים. הסינים עושים את זה הכי טוב. למה? הם מבינים את מידת השונות. הם מבינים שהשונות מחייבת הכנה: השפה של המדינה המארחת, דגש על מציאת קהילה תומכת שתסייע להם להתמודד עם התרבות החדשה, זה לנסות להבין את הדברים.
 
שיטות של שימור עובדים בארץ לא עובד במזרח (בסין ובתאילנד) שם יש צרכים אחרים. יש מושג שנקרא "כמו המורה" – המנהל. הוא דמות חינוכית שאיתה רוצים להזדהות. לא לתפקיד, לא למקצוע, לא לסביבה העסקית. אך אם מאמינים למנהל המחויבות היא טוטאלית. אם לא מתחברים איליו רמת המחויבות יורדת.
 
סיבות לתחלופה – התגלה שהמבנה של הקהילה בסין בארגון הזה הם בעצם אותם האנשים מאותם המשפחה. העובדים מגיעים מהכפר וכל שנתיים היו משחררים את העובד ומביאים עובד אחר מהמשפחה (כמו קיבוץ). תעשיות תומכות בכל העבודות דוגמת מכבסות, מסעדות וכו' של אותה משפחה.
הגורמים שיגרמו לעובדים להישאר הם לא הגורמים של העובדים בישראל. הם היו צריכים אנשים מהמשפחה שלהם על מנת להישאר בארגון. מאפיין חבל ארץ מסוים (נידח) בסין. זה לא בכל סין כך.
 
 
מה למדנו מהנושא הזה מעבר להיבטים הרב תרבותיים?ניתן ללמוד מהנושא הזה שתרבות אחת לא דומה לשנייה ושכשעובדים בזירה הגלובאלית צריך לעבוד על פי קודים אחרים.