מאמרים אקדמיים

תנאי שימוש באתר 9articles

תודה רבה שבחרתם לגלוש באתר מאמרים אקדמיים 9articles.com .

* תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך מיועדים לגברים ונשים כאחד.

1. זכויות יוצרים:

1.1 זכויות היוצרים לגבי האתר, לרבות עיצובו, שייכים ל9articles, ולמשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, אך לא לשימוש מסחרי.

2. קישורים:

2.1 האתר אינו אחראי לתוכן הקישורים באתר ו/או לטיב השירות הניתן בהם, והוא לא ישא באחריות כלשהי בנוגע אליהם. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.


3. פרסום תכנים ב-
9articles:

3.1 המפרסם מצהיר בזאת כי הוא כותב התוכן ו/או בעל זכויות היוצרים של התוכן אותו הוא מעוניין לפרסם באתר.

3.2 האתר לא ישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של התוכן המפורסם, האחראי הבלעדי הינו מפרסם התוכן.

3.3 מפרסם התוכן באתר נותן בזאת את אישורו לאתר 9articles להציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר להשתמש בתוכן בכפוף לתקנון האתר.

האתר רשאי להוסיף תוכן לחומר המפורסם (כגון לוגו או כל מזהה אחר) המעיד שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ ע"י 9articles.  

3.4 בעלי אתרים אינם רשאים לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר  9articlesללא אישור ממפרסם התוכן. במקרה של הפרת זכויות מפרסם התוכן, אחריות אכיפת ההפרה הינה של מפרסם התוכן בלבד ואין ל-9articlesl צד בעניין.

3.5 שום דבר האמור בחוזה זה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים ו/או יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או סוכנות בין מפרסם התוכן ל-9articles.

3.6 9articles לא תשא באחריות כלפי המפרסם ו/או צד ג' כל שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום תכניו באתר.

3.7 לאתר 9articles שמורה הזכות להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות עם מפרסם התוכן בכל עת.

4. שימוש בתכנים המופיעים ב-
9articles:

4.1 השימוש בתכנים המופיעים ב-9articles הינו באחריות המשתמש בלבד. ניתן להשתמש בתכנים המופיעים באתר 9articles ללא אישור ממפרסם התוכן ו/או מהאתר 9articles וזאת בכפוף להסכם השימוש בתכנים.

4.2 אין לעשות שימוש לרעה בתכנים המופיעים באתר 9articles לרבות שימוש לצורך פעולות לא חוקיות.
4.3 האתר אינו אחראי לדיוק ולשלמות התכנים המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר הינם באחריות משתמשי האתר בלבד. האתר לא ישא בשום אחריות לגבי תביעות נזקים ו/או הוצאות הנגרמות למשתמש בתוכן בעקבות השימוש בתוכן.


5. פרטיות:

5.1 9articles מתחייב שלא להעביר את המידע שהזין המשתמש במסגרת השימוש באתר לצד שלישי.

6. תקנון:

6.1 9articles שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון ותנאי השימוש באתר בכל זמן וללא התראה מוקדמת.


7. החוק החל וסמכות השיפוט:

7.1 מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר במחוז תל-אביב אשר ידונו בעניין על פי הדין הישראלי.