מאמרים אקדמיים

אין עבירה ללא אשמה

אין עבירה על התנהגות בלבד. התנהגות, גם אם היא פוגענית וגרמה נזק, אבל לא לוותה במחשבה פלילית, אינה מצדיקה הפללתו של האדם. מושג הרשלנות עומד בסתירה לדרישה של מחשבה פלילית מכיוון שמחשבה פלילית מתאפיינת במודעות בפועל למה שהוא עושה, הרי הרשלנות היא שאין לאדם מודעות למעשה. גרימת מוות ברשלנות- אדם לא צפה בפועל שפעולתו תביא להריגה.