מאמרים אקדמיים

לחץ בעבודה

מקורות לחץ 

 • לחץ אישי – מחוץ לשליטת מנהל הפרויקט.
 • לחץ סביבתי – חשש מאבטלה,שינויים בטכנולוגיה,רמת כללה,נוהלי עבודה,שינויים בממשלה.
   
 • לחץ בעבודה – מנהל הפרויקט יש שליטה ויכול להקטין את הלחץ ע"י שינויים.

  • כפיפות כפולה.
  • דרישות פרויקט.
  • מורכבות הפרויקט.
  • סביבה משתנה.

תסמינים 

 • פיזיולוגים – לחץ  דם גבוהה,דופק לב מהיר,.
 • פסיכולוגים – הפרעות שינה,דיכאון וחרדה,תוקפנות,חרדה.
 • התנהגותיים – אבדן התלהבות,מספר רב של תלונות

לחץ מוביל להפסדים אמיתיים ביצרנות וביעילות.


ניהול לחצים

 • מתח אישי 
  • אכילה נכונה.
  • הימנעות אלכוהול  ועישון.
  • פעילות גופנית.
  • מודעות.
  • תקשורת.
  • התאמת ציפיות ויכולת.
  • עזרה מקצועית.
  • הפסקות וחופשות.
 • מתח בעבודה 
  • הגמשת תקנות.
  • התנהגות הגיונית.
  • הקפדה על הוגנות.
  • פתיחות מחשבתית.
  • גמישות לפי תנודות הפרויקט.
  • נגישות למנהל.

 

זיהוי ופיתרון עימותים

 • עימות כתופעה תוצר לוואי של אינטראקציה האנושית.
 • בסביבת פרויקט שמשתנה מהר בטוח יהיה עימות באחד משלבי הפרויקט מסיבות רבות כגון:
  • מגבלות אילוצים משאבים.
  • לחץ להגביר מהירות מול הורדת עלות.
  • לחץ לעמוד בזמנים תובעניים.
  • כפיית יעדים ומטרות חדשים.
  • ניגודי אישיות
  • דרישות סותרות של הפונקציה והפרויקט.
  • אי הבנה ופרשנויות שונות.
  • תפיסה אינדיבידואלית לחוסר הוגנות.
  • טינה נסתרת.


גורמי עימותים

 • ככל שטבעו ההטרוגני או הרב תחומי של הצוות גדול יותר ככה עולה סיכוי לעימותים.
 • ככל שסמכות ועוצמתו של המנהל נמוכה יותר .
 • מידת יעדים ומטרות מכומתות נמוכה יותר.
 • רמת תקשורת נמוכה יותר ואחריות אינדיבידואלית נמוכה יותר .
 • ככל שרמת שינוי גדולה ונחוצה יותר .
 • ככל יוקרת הפרויקט נמוכה יותר.
   

היווצרות העימות

 • כאשר יש לעמוד בתאריכים סופיים מכבידים.
 • מתרחש שינוי.
 • מתגלות טעיות.
 • מחסור במשאבים.
 • מתחים בין אישיים.
 • הסכמה על תחומי התרכזות ועדיפויות.
 • ישנה אי ודאות גדולה.


גישה וטיפול בעימותים (שאל את עצמך)

 • מהו מקור העימות.
 • מדוע מתרחש העימות.
 • מהו פוטנציאל העימות על הפרויקט.
 • האם ניתן להפחית את העימות או לבטלו ואם כן כיצד.
 • האם ניתן היה לחזות את העימות ואם ניתן למנעו התרחשויות דומות בעתיד.


חשיבות הגדרת היעדים

חלק ניכר מהעימותים נובעים מסתירות או אי התאמות בקריטריונים ויעדי הפרויקט.

על היעדים להיות :

 • ברורים ומדויקים.
 • ריאליסטיים.
 • בעלי זיקה הדדית.
 • ברי ביצוע במשאבים והאילוצים הקיימים.
 • תואמים תוכניות אסטרטגיות הכוללות.
 • מקובלים על הנהלה בכירה.
 • מועברים על כל חברי הצוות.
 • מועברים לבעלי עניין.


ניהול עימותים

 • הימנעות – כאשר לא ניתן למצאו פיתרון ואינו חשוב מידי כדי להצדיק פתרון.
 • ספיגה – כאשר נעשתה טעות.או כאשר נסיבות השתנו במידה שעמדתו הקודמת  של מנהל הפרויקט  כבר אינה ניתן לקיום יותר.
 • כפייה -  כאשר אין כל חלופה אחרת( מצב חירום).
 • פתרון תוך מו"מ -  הכרה שיש עימות ניסיון להסכית או לתת (פשרה).

 

התמודדות פתרון עימותים

 • הרגעת הרוחות בזמן.
 • הבהרת עובדות.
 • מתן כבוד לעמדות ודעות שונות.
 • גיבוש.
 • התמקדות בגורם לקונפליקט לא האשמות.
 • לנסות לקבל הסכמה כוללת.
 • הצגת החלטה כרווח לכלל ולפרויקט.
 • זיהוי מתחים בין אישיים וליצור שיחה.
 • זיהוי התלבשות על מישהו.
 • דיאלוג עם כל מי שיי לו עניין.
 • בחינת הממשק הפרויקט והמחלקה המקצועית.
 • קביעת לוז לפיוס עם ניתן.
 • יצירת מערכת מעקב לראות שיפור.
 • הפקת לקחים למניעת קונפליקטים עתידים.