מאמרים אקדמיים

האם ניתן למדוד אתיקה

 
ברמת הארגון – בתור לקוח האם ניתן למדוד אתיקה של הארגון? או שזה דבר אמורפי, אידיאולוגי?
הספרות האקדמית והמחקרית מציעות מספר כלים למדידת נושא שלעיתים אם לא לרוב, הוא מהווה סוג של ידע / מידע סמוי בארגון – ידע / מידע נחבא שעובר מאדם לאדם במקרה הטוב . לא תמיד מתועד.
אם מדברים על אתיקה ורצים ליישם אתיקה צריכים למדוד את זה. הנושא בגדול קשה למדידה. הוא אתגר למדידה. חלק גדול ממה שקורה בתחום האתיקה הוא תפיסה מיוחדת של הארגון. ארגונים לא ששים לדבר על הנושא הזה ולא אוהבים לשתף בנושא הזה. פעמים רבות מעילות שנעשו בבנקים וכו' נסגרו מול העובדים ולא פרסמו את זה כי זה נושא רגיש. ארגונים לא ששים לנהל אותם.
יחד עם זאת, מאחר ומדברים על קוד אתי והשקעה בתכנית אתיקה אז הרבה פעמים מדברים על זה שרוצים למדוד השפעה של אתיקה אבל מצד שני לא יודעים איך למדוד את זה.
זה יכול להוות כלי ארגוני רק אם יש גורם בסמכות, יש מי שינהל את זה ואם אפשר למדוד את זה.
יש בספרות לגבי איך מודדים.
השאלה כמובן – מה אנו רוצים למדוד? האם רוצים למדוד את האתיקה ברמת הפרט או האם רוצים למדוד את האתיקה ברמת הארגון. האם זה אותו דבר? לא.
 
 אתיקה ברמת הפרט ואתיקה ברמת הארגון הרבה פעמים זה שני דברים שונים.
יכול להיות אדם שעובד ברמה מסוימת ויש לו אתיקה ברמה מאוד גבוהה בעוד הארגון שלו בגלל כל מיני מנהלים מסוימים או פעילות קודמת שהייתה הארגון פועל ברמה לא אתית.
 
אתיקה ברמת הארגון - הרבה פעמים נמדד בסקרים ובמדדים סובייקטיביים – אנשים ששואלים אותם איך הארגון שלהם פועל. יכול להיות מצב שברמה האישית הוא אתי וברמה הארגונית הוא לא אתי. ויכול להיות הפוך גם. כשנותנים כל מיני מבחנים שעל פי התוצאות הוא מוכן לכופף דברים וכששואלים אותו על רמת הארגון הוא פועל על פי הנהלים והחוקים. ז"א יתכנו פערים בין אתיקה ברמת הפרט לבין האתיקה ברמה הארגונית.
הרבה פעמים יש הבדלים בין מה שהארגון רוצה להציג לבין מה שקורה בפועל. כל הנושא של לבדוק אתיקה ארגונית – יש ארגונים להם מערכת שלמה של קוד אתי והשקעה בעניין אבל עדיין זה לא אומר הארגון מתנהל באופן מוסרי. הארגון מאוד מודע שזה מאוד טוב וחשוב לנהל מערכת כזו אבל הוא לא בהכרח מתנהל כך בפועל כאשר המנהלים למשל עושים מה שמדברים.
ארגונים שנמצאים בתחרות, תחלופה של מנהלים וכו' יש כל מיני גורמים שגורמים לארגון לא לעמוד ביעדים שהצהיר עליהם.
גם בעבודה – צריך להתייחס למה שקורה בפועל ולא למה שהארגון מציג.