מאמרים אקדמיים

מנהל הפרויקט

מושג מנהל הפרויקט

 1. אדם האפקטיבי ביותר מבחינת כישורים,תכנון לכל פרויקט מתאים מישהו אחר לפי דרישות פרויקט.
 2. תפקידו זמני.
 3. חייב לעבוד מעבר לקווים פנ"ק ארגונים לעיתים עובד לבד או בצוות מצומצם.
 4. ינהל מחוץ לגבולות פנ"ק ארגונים גיאוגרפים,ינהל מספר פרויקטים ,אחראי לאחראי פרויקט.
 5. לרוב פער בין סמכות לאחריות.
 6. בעל מעמד בכיר בחברה.

 

עמדתו מרכזית של מנהל הפרויקט

 1. אחריות מוחלטת לתוצאות הפרויקט.
 2. יכולת להתמקד בסוגיות הפרויקט בפירוט ובו בזמן לשמור על השקפה ברורה של הפרויקט.
 3. אחראי לקבלה והפצה של מידע (יותר מכולם).
 4. מקבל החלטות עיקריות בפרויקט,חוליה מקשרת ביו כולם, כשאין סמכות ישירה אחראי להשפעה של רווחת הפרויקט.
 5. בעל תבונה הדרושה להגות את אסטרטגית הפרויקט,בעל התמדה להבטיח שהפעולות מבוצעות לפי תקנים נחוצים ובזמן.
 6. מנחה את הפרויקט ואת אנשיו לעבר המטרות,יכולת להניע צוות אל מטרות הפרויקט.

 

תפקידו של מנהל פרויקט

 1. תכנון פעילות הפרויקט (תקציב, לוח זמנים).
 2. ארגון צוות הפרויקט ובחירתו.
 3. גישור בין הלקוח לכל הגורמים המעורבים.
 4. ניהול משא ומתן עם ספקים ולקוחות.
 5. ניהול משאבי הפרויקט.
 6. מעקב ובקרה.
 7. זיהוי סוגיות ותחומים בעיתים.
 8. מציאת פתרונות לבעיות.
 9. פתרון עימותים.
   

 

דרישות הכרחיות ממנהל הפרויקט

 1. תכנון הפרויקטים ,מטרות התכנון –
  1. למנוע לצמצם אי ודאות,ליעל ביצוע,להבהיר יעדים,לשמש בסיס לבקרה.
  2. תפקיד מכריע בהתכנסות תקינה למסגרת זמן ותקציב.
  3. לתכנון השפעה עקיפה על איכות  בראיית אי הנולד הנוגעים בזמן וניצול אנשים
  4. לתיקונים על חשבון איכות(יותר זול לתקן טעות בהחלה.
  5. מכסה את הפעילות שיש להשלים ואת הרצף לבצעם.
  6. כלל מס רב של יישומי תכנון(טכני,בקרת זמן,בקרת עלות,ניהול איכות,סמכויות,ויחסי תקשורת).
  7. קשרי סמכות לפי TRM מטריצת אחריות משימה.
    
 2. סמכות והסמכה-
  1. סמכות – סוג של יכולת לשלוט ניתנת מדרגים גבהים בארגון (מאפיין מרכזי בניהול פרויקטים).
  2. עוצמה – ניתנת לאינדיבידואל ע"י עובדים כפופים ברמות נמוכות יותר.
  3.   רמת סמכות ניתן לפי גודל ומורכבות הפרויקט.
  4. אין לו סמכות על מנהל פונקציה אולם ישנה אינטראקציה ישירה ביניהם דבר שמביא לחיכוכי כוח  ולכן נוצר אחראי פרויקט שמעליה על מנת לגשר.
    
 3. ארגון צוות –
  1. מנהל הפרויקט כמהנדס חברתי – התאמת ארגון לדרישות פרויקט.
  2. לסקור משאבים הזמינים ולהחליט על מבנה ארגוני מתאים,תוצאות יביאו לארגון מבקש צוות בו יסקרו וידונו הפרטים הבאים :
   • זיהו תחומי אחריות.
   • טבל אחריות למשימותTRM
   • ערוצי תקשורת.
   • קשרי סמכות.
   • מערכות ניהול תצורה ומידע.
   • תוכנית הפרויקט.
     
 4. בקרה – מנהל הפרויקט אחראי לעמידה במטרות ויעדי הפרויקט עליו לבצע הערכת ביצוע לעומת דרישות ויזום של פעולה מתקנת על פי צורך :
  1. קביעת מטרות .
  2. מדידה – הערכת התקדמות.
  3. הערכה – זיהו בידוד משתנים וייזום פעולות מתקנות.
  4. תיקון יישום פעולות מתקנות.
    
 5. הכוונה – המרת מטרות ארגוניות לפעולות למציאות בעבודה ע"י שימוש במשאבים.
   כולל הכוונת פעילות  הצוות להשגת מטרות .(איוש,הכשרה,פיקוח,האצלה,הנעה,יעוץ,תיאום).
   
 6. בניית צוות – תהליך של לקיחת פרטים מהתמחויות פונקציונאליות ומיזוגם לצוות פרויקט.
  תהליך כולל :
  1. מחויבות אינדיבידואלים וצוות ע"י תמריצים.
  2. פיתוח תחושה של רוח צוות.
  3. השגת משאבי הפרויקט הנחוצים.
  4. ביסוס מטרות צוות ואינדיבידואלים כלל קריטריונים  הצלחה וכישלון.
  5. פורמליזציה של צמיחה נראית לעין ע"י ההנהלה.
  6. הפגנת מנהיגות יעילה – עניין בנעשה ובעלות אישית על פתרון בעיות.
  7. פיתוח תקשורת פורמאלית ואי פורמאלית.
  8. יישום מערכות תגמול ועונש.
  9. זיהויי עימותים בין אנשים,טכניים ופתרונם.
  10. פיתוח בקרת גוון.
    
 7. מנהיגות
  1. יכולת קבלת החלטות.
  2. יכולת פתרון בעיות.
  3. יכולת לשלב חברי צוות חדשים.
  4. מימניות בין אישיות.
  5. יכולת זיהוי עימותים וניהולם.
  6. מימניות תקשורת יעילה.
  7. מימניות ניהול ממשק.
  8. מימניות שיקול דעת ואיזון גורמים.
    
 8. מנהיגות מחזור חיי פרויקט -
  מנהיגות ניהול הפרויקטים מעורבת במחזור החיים של פרויקט.דרישות וסגנון מנהיגות משתנים במהלך חיי פרויקט.
  אוריינטציית משימה – מתייחסת למשימה עצמה,ובכלל זה למנגנונים ולמתהלכים עצמם.אוריינטציית אנשים – קשורה להנהגת חברי הצוות הבודדים והאופן בו הם עובדים כצוות.המגמה כללית הי מעבר מאוריינטציית משימה לאנשים .