מאמרים אקדמיים

פילוח, כיסוי שוק ומיצוב

תהליך בחירת שווקי מטרה:

  1. פילוח שוק – סיווג לקוחות לקבוצות המייצגות צרכיםתכונות או התנהגויות שונות.

  2. כיסוי שוק – הערכה ובחירה של שוקי-מטרה לכניסה.

  3. מיצוב שוק – מיקום המוצר בתודעת הלקוח על-בסיס המוצר ורצונות הלקוח.

 

מושגים רלוונטיים:

 • שוק – מפגש קוניםקונים בפועל וקונים פוטנציאליםעם המוכרים.

 • שוק רווי – למשל סלולארילכולם כבר יש... על החברה להחליט מאיפה יגיעו "מנועי צמיחהחדשיםלמשל שדרוג המכשיריםאו אפילו לצאת מהשוק.

 • פלח שוק – קבוצה בעלת מאפיינים ייחודיים הניתנים לזיהויקונים בעלי צרכים מסוימים.

 • שוק מטרה – פלחי שוק בהם ממקדת החברה את מאמצי השיווק שלה.

 • נתח שוק – סך המכירות של החברה כשיעור מסך המכירות בשוק.

 

לדוגמאQ מכירות הפירמה = 10,000

Q מכירות השוק = 100,000

10% =

10,000 = מכירות הפירמה

100,000 מכירות השוק

1. פילוח שוק

חלוקת השוק לקבוצות צרכנים בעלי צרכים והעדפות דומים כך שקיימת מקסימום הומוגניות בתוך כל קבוצה ומקסימום הטרוגניות בין הקבוצות.

למשלבאורנגהשוק מפולח ל(1)משפחה, (2)חיילים, (3)עסקים, (4)צעירים... קיימת גם חפיפה בין הפלחים.

 • פילוח השוק מבוסס על ההנחהשפרטים שונים נבדלים זה מזה בצרכיהם ובמאפייניהם.

 • בפילוח השוק מחלקים את הלקוחות לקבוצות הנבדלות במאפיינים המסבירים הבדלי התנהגות צרכנית.

 • פילוח השוק הינו צעד בתהליך התכנון האסטרטגי של הפירמה.

יתרונות השוק המפולח: הגברת שביעות רצון לקוחותהגברת רווחיותע"י דיוק בפנייה לקהל מטרה מצומצם יותר – עם שיעורי תגובה גבוהים יותר.

 

שלבים בפילוח שוק:

בחירת משתנים לפילוח שוק:

בסיס פילוח

משתנה פילוח

דוגמאות

גיאוגרפי

סוג אזור

עיר, כפר

מיקום האזור

דרום, צפון, מזרח, מערב

אקלים

טמפ', חום, לחות

דמוגראפי

גיל, מין, הכנסה

 

השכלה, דת, לאום, מצב משפחתי

 

פסיכוגרפי

אישיות

נח, עקשן

פעילויות

ספורט, תרבות

תחומי עניין

שוחרי בריאות

ערכים

חומרנות

דעות

שמרני, ליברלי

התנהגותי

נאמנות

גבוהה / נמוכה

שימוש

כבד / בינוני / נמוך

סוג לקוח

פרטי / ממשלתי / תעשייתי

 

יצירת פרופיל של כל פלח

למשלחלוקה לפי קבוצות מאמצי החידושים (כשמגדירים פלח  צריך גם לדעת לכמת אותו)

הערכת יעילות הפילוח על-פי המדדים/קריטריונים:

 • כיסוי שוק  על החברה להחליט כמה פלחים לשרת וכיצד לזהות את הפלחים הטובים ביותר.

 • שיווק המוני  אין פילוח שוקמציעים הצעה/מוצר זהה לכל השוק.

 • שיווק מטרה  מאתרים את פלחי השוק העיקריםקובעים כמטרה אחד מהפלחים או יותרומפתחים מוצרים ותוכניות שיווק המותאמים לכל פלח.

 

דרישות לפילוח יעיל:

 1. מדיד  מדידים וניתן לזהותם.

 2. נגיש  ניתן להגיע אליהם ומאפשרים פעולה (למשלפנייה לשוק דתי דורשת הכשר מזון).

 3. רווחי  גדולים דיים ורווחייםיציביםניתנים לבידול (ניתן לפתח הצעות שונות לפלחים השונים).

 

2. אסטרטגיות לכיסוי שוק

 • שיווק אחיד  המוכר עוסק בייצור והפצה המונייםתמהיל השיווק אחיד לכל הלקוחות.

 • שיווק מבודל  תמהיל שיווק שונה לכל פלח שוקהתאמת המוצר המוצע לכל פלחהשיווק נעשה לכמה פלחי שוק במקבילאך שונה לכל פלח שוקהשוני מתבטא בשיווק שונהצבעים שוניםמבחרתוספות... כמובן שהחיסרון הוא בהוצאה הכספית.היום משתמשים פחות ופחות בסטנדרטיזציה (שיווק אחידכי אמנם מדובר בחיסכון כספיאבל המכירות יורדות  הצרכים של לקוחות מקדונלדסלמשלאינם זהים ולא ייענו לאותה הפרסומת.

 • שיווק מרוכז  ריכוז מאמצים לפלח שוק אחד בלבדהתרכזות בצרכים של קבוצת לקוחות אחתמתאים לשיווק מוצר ייחודי בעל רווחיות גבוההשיווק מרוכז יכול להיות אחיד או מבודל:

אם בחרתי שני פלחים ופניתי אליהם באותה צורה  מרוכז אחיד.

אם בחרתי שני פלחים ופניתי אליהם בצורה שונה  מרוכז מבודל.

 

ניתוח "פורטפוליו"

 • הכלי העיקרי בתכנון אסטרטגי הינו ניתוח פורטפוליו ("תיק העסקים") שבעזרתו מעריכה ההנהלה את העסקים המרכיבים את החברההחברה מעוניינת להפנות את משאביה החזקים לעסקיה הרווחיים ביותרולצמצם את עסקיה החלשים יותר או להיפטר מהםהחברה יכולה לעדכן את "תיק עסקיהבחיזוקם או בהוספתם של עסקים מתפתחים וזניחת עסקים דועכים.

 

מודל BCGגישת קבוצת יועצי בוסטון Boston Consulting Group

מודל להערכת שווקים ופעילויות של הפירמהכלי שבאמצעותו ניתן לקבל החלטה.

סיווג עסקי חברה (SBUבאמצעות מטריצת צמיחת שוק/נתח שוק (נתח שוק ביחס למנהיגת השוק):

היקף השוק תקופה נוכחית = 110

היקף שוק תקופה קודמת = 100

10% = 0.1 = 1- 110/100

היקף שוק תקופה נוכחית שיעור צמיחת שוק

היקף שוק תקופה קודמת

 

0.25 = 10/40 = 10% חברה '

0.50 = 20/40 = 20% חברה ב'

0.75 = 30/40 = 30% חברה ג'

1.32 = 40/30 = 40% חברה ד'

סה"כ 100%

נתח שוק הפירמהנתח שוק יחסי

נתח שוק של המתחרה הגדול ביותר

 

נ.ש.י< 1  יש חברות יותר חזקות ממני בשוק.

נ.ש.י = 1  יש עוד חברה בשוק בגודל שלי.

נ.ש.י > 1  אני החברה החזקה ביותר בשוק.

לוקחים את שני הנתונים שמצאנושיעור צמיחת שוק נתח שוק יחסיומציבים במטריצה:

 

 

נתח שוק יחסי

H (מעל 10%)

 

 

מטאור

ילד בעייתי

 

שיעור צמיחה

H (גבוה מ-1)

פרה חולבת

כלב שוטה

L (נמוך מ-1)

 

 

L (מתחת 10%)

 

 

 • מטאורל-SBU שיעור צמיחה גבוה מ-1, ונתח שוק יחסי גבוההכוכב זקוק להשקעה כספית בכדי לממן צמיחה מהירהבד"כ מדובר בהתלהבות הראשונית של כניסת מוצר חדש לשוקוההשקעה היא זו שתהפוך אותו לפרה החולבת.

 • פרה חולבתל-SBU שיעור צמיחה נמוך מ-1, אך נתח שוק יחסי גבוההפרה החולבת מייצרת הרבה כסףשהחברה משתמשת בו לממן SBU's הצורכים כסף לפיתוחםזהו המצב האידיאלי למוצרים של הפירמותתפקיד הפירמה לשמור ולתחזק את מצב הפרה החולבת.

 • ילד בעייתיל-SBU שיעור צמיחה גבוה מ-1, אבל נתח שוק יחסי נמוךהחברה צריכה להחליט האם להשקיע ולהפוך את ה-SBU לכוכב או להפסיק התמיכה ולנטשואלו פעילויות שעדיין לא מייצרות לי תזרים מזומנים חיובישני ערוצי ההחלטה הם נטישה או השקעה.

 • כלב שוטהל-SBU שיעור צמיחה נמוך מ-1, וגם נתח שוק יחסי נמוךהכלב מצוי בשלב שאינו יכול להבטיח המשך הכנסות גדולות או שמירה על הרווחיםבמצב כזה בדרך כלל עדיף לנטוש את השוק.

 

ביקורת על ניתוח תיק הנכסים:

 • התרכזות בעסקים קיימים.

 • בעייתיות והטיה במיקום העסקים הקיימים.

 • לא מחסלים בד"כ במהירות הרצויה.

 • החלטות על אחד העסקים עשויה להשפיע על העסקים האחרים בפורטפוליו.

 

 

3. בידול ומיצוב

 • מיצוב מוצר  מיקום עיצובהמיקום הנתפס של המוצר בתודעת הצרכנים הרלוונטיים ביחס למוצרים מתחריםנעשה על-בסיס תכונות ותועלות חשובות של המוצר. 4 מ"מ משפיע על המיצוב (מוצרמחירמיקוםמסר).

המיצוב הוא תמיד יחסי: - יחסית למתחרים

יחסית למוצרים אחרים של הפירמה

יחסית למוצר האידיאלי

 • בידול  בניית מערך של הבדלים משמעותיים המייחדים את המוצר ממוצרי המתחריםאם למשל כל החברות ממוקמות ב-Cללקוח אין העדפה ברורה והוא יבחר מה שיהיה נגיש באותו הרגעשונות היא בולטות ולכן הבידול הוא הכרחי.

 

מפה תפיסתית Perceptual Map

זוהי מפה תפיסתית על מחיר ואיכותניתן לעשות מפות על תכונות שונות (למשל בשוק רכב  בטיחות ומחיר).

הגדרההצרכנים ממקמים את המוצר על מערכת צירים המייצגת את סגולותיוביחס למוצרים שאליו הוא שייך או למוצרים דומים של פירמות מתחרות או ביחס לצרכי שוק המטרה.

 

 

איכות גבוהה

 

 

A

B

 

 

 

C

 

מחיר גבוה

 

 

D

מחיר נמוך

 

 

 

איכות נמוכה

 

 

מיצוב מחדש

שינוי המיקום שלי בתודעת הצרכןשינוי מיצוב כרוך בעלויות גבוהותכי המשמעות היא לשנות את התפיסה והמחשבה של הצרכן.

 

דוגמא 1: חברת "תלמה"

תלמה בחנה את המיצוב שלה והגיע לתוצאות שהמיצוב שלה מיושן.

מיצוב מיושן – "סבתא מבוגרת"

מיצוב חדש – "תלמה פשוט טעים" – רענון

ריכוז כלל המאמצים התקשורתיים במשרד אחד "באומן בר ריבנאי"

תקציב פרסום של 20 מיליון ש"ח.

דוגמא 2: עיתון "הארץ"

מיצוב קודם – עיתון רציני וכבד

סיסמא - "עיתון לאנשים חושבים"

מיצוב חדש – נועז וחדשני

סיסמא - "הארץ, לא מה שחשבת"