מאמרים אקדמיים

תפישות השיווק

תפישת הייצור: הצרכנים יעדיפו מוצרים הנמצאים בהישג יד מבחינת מיקומם ומחירם.

הצרכנים יעדיפו את המוצרים שזמינותם גבוהה ועלותם נמוכה.

יש להתרכז בהשגת יעילות ייצור והפצה רחבה, הדגש: שיפור יעילות הייצור והפצת המוצר.

תפישת המוצר: הצרכנים יעדיפו מוצרים בעלי איכות גבוהה. לכן, תפישת השיווק תתמקד בשיפור איכות. הצרכנים יעדיפו את המוצרים המציעים להם את מירב האיכות, הביצועים והתכונות. הדגש: התמדה בשיפור המוצר. ההנחה: הלקוח ישקיע מאמץ רב להשיג את המוצר. 

תפישת המכירות: הצרכנים ירכשו מוצרים שימכרו טוב ע"י הארגון. הצרכנים, אם יניחו אותם לנפשם, בד"כ לא יקנו די מוצרים מהחברה. לכן, על החברה לנקוט מאמצים נמרצים למכירה ולקידום מכירות מוצריו (דוג' מגייסי תרומות או מוצרים שאינם מבוקשים). כן, תפיסת השיווק על מכירה ושיווק אגרסיבי.

תפיסת השיווק המודרנית: יעד הארגון הינו לזהות את הצרכים והרצונות של הצרכנים ולספק צרכים אלו. לכן תפיסה זו מבוססת על פילוח שוק וזיהוי מוצרים מתאימים. המפתח הוא להיות יעיל יותר מן המתחרים בשילוב פעילויות שיווק ובהגדרת הצרכים והרצונות של שוקי המטרה ובסיפוק שביעות רצונו של הצרכן ביעילות רבה יותר מהמתחרים. 

תפישה שיווקית חברתית: הארגון לא רק מתייחס לרצונות צרכים אלא לצורכי הארגון, הלקוח וסביבתו (איכות הסביבה, בריאות וכו'). כמו בחברות הייטק. לכן, תפישה שיווקית חברתית לוקחת בחשבון פעילויות שאינן בהכרח מביאות להגדלת המכירות בטווח הקצר. משימות הארגון היא להגדיר את הצרכים, את הרצונות ואת האינטרסים של שוקי המטרה, ולספק את שביעות רצונו של הצרכן ביעילות רבה יותר מהמתחרים, בדרך המשמרת או מגדילה את רווחתם של הצרכן ושל החברה האנושית. 

תפישה מכירתית מול תפיסה שיווקית: 

  • התפיסה המכירתית מתמקדת בצרכיו של המוכר, והתפיסה השיווקית בצרכיו של הקונה.
  • התפיסה המכירתית שקועה בצורכי המוכר להמיר מוצריו בכסף.
  • התפיסה השיווקית ברעיון של סיפוק צורכי הלקוח באמצעות המוצר וכל שקשור ביצירתו, במסירתו ולבסוף בצריכתו תוך השגת רווח. 

אתגרים הניצבים בפני השיווק המודרני:

  • גידול בתחום החברות ללא כוונת רווח (מלכ"ר): בי"ח, מפעל הפיס
  • המהפך בטכנולוגית המידע
  • ההתפתחות המהירה של השוק הבינלאומי
  • שינויים בכלכלה העולמית
  • הדרישה לאתיות עסקית ומחויבות חברתית