מאמרים אקדמיים

קבוצות עבודה אוטונומיות סוציוטכנית – מודל בריטי

קבוצות עבודה אוטונומיות (סוציוטכנית) – מודל בריטי

הדגש – לעשות טוב לעובד, פחות מתעסק בכמה תפוקה יביא בסוף יום.

מאפייני המודל:

  • משימה שלמה (מכלול) וחשובה למבצעיה – ליצור בעובדים את זהות העיסוק. שיראו דבר שקרוב לאיכות המוגמרת (לא סתם חלקי מכונית אלא מכונית מוגמרת). חשובה למבצעיה – שיבחר העובד מתוך מנילה.
  • לכל עובד מספר מיומנויות הקשורות למשימה (הדרכות צולבות Cross training). העובד יכול לבחור בהדרכות למול משימות שאיננו מבצע היום. לא עובד שמדלג מצוות לצוות, אלא בתוך הצוות יכול לעשות את העבודה של האחרים (גיבוי). עומד למול שונות כישורים.
  • אוטונומיה לקבוצה בדבר שיטות העבודה, לוחות זמנים, הקצאת עובדים לפעילויות שונות ומיון עובדים חדשים לקבוצה. הקב' מנהלת את עצמה: מתי הפסקה, מי עושה מה בתוך הצוות, מיון אנשים חדשים לצוות...
  • התגמול מבוסס על ביצועי הקבוצה ולא על התרומה של החברים הבודדים בקבוצה. ניסיון ליצור לכידות קבוצתית. אין כמעט הפרשי שכר בין עובדים של אותה קב'.

אף מילה על תפוקה.