מאמרים אקדמיים

צרכים חברתיים נרכשים

צרכים חברתיים (נרכשים)

נלמדים (נרכשים, משתנים) באמצעות המגע האישי עם הסביבה (בית, חברים, עמיתים...).

דיברנו על 3 צרכים חברתיים:

1.צורך בהישגיות

צורך גבוה בהישגיות    בקורלציה עם    מיקום שליטה פנימי

5 מאפיינים לבעל צורך גבוה בהישגיות:

 1. לקיחת סיכונים מתונים, ניסיון להשיג יעדים קשים, אך לא בלתי אפשריים. מיקום הרף במקום גבוה יחסית. לא מוכן למטלות בינוניות מבחינת האתגר. חייב להתאמץ כדי להשיג את היעדים. צריך יעדים תחרותיים, זה נותן התרגשות חיובית.
 2. צורך במשוב מיידי – אי דחיית סיפוקים. דורש לדעת מה מצבו, רוצה את המשוב כי מבין שאם יקבל הערכות נמוכות יקבל גם שכר נמוך. כשהוא איננו טוב – רוצה להשתפר.
 3. העדפה לתגמול אינטרינזי (פנימי) על פני שכר – תחושות פסיכולוגיות עמוקות [גאווה, הישג, אחריות, מימוש, הגשמה עצמית]. בא לעבודה לא רק כדי לקבל כסף, אלא בשביל השבחים, תעודות הצטיינות... מחמאה (אינטרינזי) יכולה להיות מתורגמת לקידום שעשוי להיות מתורגם לכסף.

תמריצים אינטרינזים מתחילים לעבוד כאשר הצרכים הבסיסיים פחות או יותר ממומשים.

      4. הגדרת העבודה במונחים של נגישות להצלחה ולא של מניעת כישלונות. מתלהב מאבני דרך – הן נותנות לו אינדיקציה                    על.מצבו למול השגת המטרה. (בעל צורך נמוך בהישגיות רואה באבני הדרך אמצעי להכשיל אותו).

      5. הקפדה על השלמת המשימה בהצלחה. לא יזקוף את המשימה לזכותו לפני שהסתיימה בהצלחה. מראש לא ייקח אותה אם             איננו בטוח שהוא יכול לעמוד בה בהצלחה.

בקונטקסט העבודה העדפותיו הן:

 • אחריות אישית – רוצה לדעת מהן המטלות הפרטניות שלו כדי שהקרדיט ילך אליו
 • יעדים מאתגרים – רף גבוה
 • משוב מהיר על ביצועים – פידבקים מהירים

2.צורך בהשתייכות / התחברות

צורך גבוה בהשתייכות  בקורלציה עם    מוחצן (אינטראקציה חברתית)

5 מאפיינים לבעל צורך גבוה בהשתייכות:

 1. תגובה חיובית לחוויות אשר מגבירות את תחושת ההשתייכות, המעורבות החברתית והמוראל הקבוצתי. רואה קבוצה ומיד רץ להציע את עצמו, כך יוכל להשיג הרבה אנשים לטובתו אם יביא פיתרון.
 2. התמודדות עם קונפליקטים המאיימים על רוח הצוות. רץ על קונפליקט כי זה מצב שבו הוא יכול להשיג הרבה חברים.
 3. הדגשת השתתפות כל חברי הקבוצה באירועים חשובים. הרבה אנשים זה טוב כי הוא אשף ביחסי אנוש ויצליח להעביר אליו הרבה אנשים.
 4. חשיבותם של תגמולים אינטרינזים [הכרה, הוקרה ומתן שבחים בציבור]. בא לעבודה לא רק בשביל הכסף אלא כדי לקבל הצטיינות בציבור.חשיבות האינטרינזים: צורך גבוה בהשתייכות – יתלה את התעודה על הצד החיצוני של הדלת, שכל עובר במסדרון יראה; צורך גבוה בהישגיות – יתלה את התעודה בחדר שינה.
 5.  תגובות חיוביות לתגמולים חברתיים הניתנים בעד ביצועים מעולים. לא סתם תעודת הצטיינות, אלא לקבל אותה עבור עבודה רבה וטובה.

המלצה: לא לקדם אדם בעל צורך גבוה בהשתייכות לתפקידי ניהול בכירים כי הוא ירצה הרמוניה בארגון.

בקונטקסט העבודה העדפותיו הן:

 • יחסים בינאישיים טובים – יעדיף הרמוניה קבוצתית על פני קידום
 • הזדמנויות לשיפור תקשורת בינאישית – לא בא לעבודה כדי להתקשקש, רוצה באמת להתקדם, אבל עם ערוצים פתוחים לכמה שיותר עובדים בארגון (להיות בצוותי עבודה). יושב לכולם על הראש, כל הזמן.

3.צורך בעוצמה / כח

צורך גבוה בעצמה / כח  בקורלציה עם  מקיאבליסט גבוה

משחקים במניפולציות: צורך גבוה בעוצמה – מדגיש את התוצאה; מקיאבליסט גבוה – מדגיש את הדרך (סכינים).

4 מאפיינים לבעל צורך גבוה בעוצמה (מתאימים גם ל Hi Mach):

 1. מקריבים את העבודה לקידום אינטרסים אישיים. העבודה זה אני, אני זה הארגון.
 2. יוצרים יחסי עבודה מתוחים בקרב כפיפים. התייחסות דיכוטומית: מי איתי ומי נגדי (מי שנגדי – סכין).
 3. סובלים מלחץ בעבודה ולעיתים מבעיות של התמכרות. רמות לחץ גבוהות, % אלכוהוליזם גבוהים.
 4. משליכים את אי ההתאמה שלהם לעובדים ולכפיפים והופכים את סביבת העבודה ללא נעימה. ההצלחה היא שלהם, הכישלון – של הסביבה (יתום).

עושים רושם של נחשים. הנחשים האלה מתחלקים ל – 2 קבוצות:

80%  Personalized   בעלי צורך אישי בעוצמה / כח.      נחש רע. ריכוזי בניהול, יושב על הכפיפים.

20%  Socialized       בעלי צורך חברתי בעוצמה / כח.    נחש טוב. אלוף ההאצלה, מעביר לכפיפים מסר שמבטא אמונה ביכולותיהם. יש להכניסו לארגון ולסלול את דרכו.

הסבר ציני להאצלת סמכויות – מאציל כדי שהעבודה תעשה והוא יוכל להתלקק למי שצריך.

אחרי הנחשים הטובים צריך לעקוב כל הזמן. הם עובדים מאוד אמביציוזיים שצריכים את התגמול והשכר שלהם. ברגע שאינם מתוגמלים בהתאם לציפיותיהם (כשמתסכלים אותם) הם בכוונה מפריעים ומנדנדים בארגון – הופכים לנחש רע.

צורך חברתי בכח הוא המשתנה החשוב ביותר בחיזוי הצלחת המנהל מבין כל הצרכים החברתיים הנרכשים.

בקונטקסט העבודה העדפותיו הן:

 • שליטה על אחרים, על כמה שיותר
 • צורך בתשומת לב – צורך בקידום (מסלולי הסטארים)

עמדות בעבודה

עמדה – נטייה שנרכשה בניסיון להגיב לאנשים/אובייקטים/ארגונים בדרך חיובית או שלילית.

התעסקות נכונה עם עמדה:

גורמים / סיבות במיקרו ובמאקרו: מיקרו – מתוך העובד; מאקרו – סביבה, ארגון (מנהל).

מאפיינים וכלי מדידה: המדידה יכולה להיות ברמת הצוות או הפרט.

תוצאות / תוצרים במיקרו ובמאקרו: השפעות על העובד עצמו וכתוצאה מזה גם על הארגון.