מאמרים אקדמיים

קורט לוין

קורט לוין: B = ¦(P,E)
התנהגות היא פונקציה של 2 קב' משתנים: אנשים (P) וסביבה (E). 

מי משפיע יותר זה ענין של גישה:
80% מי אנחנו ו – 20% מהי הסביבה  גישת התחומים הרכים (פסיכולוגיה)
20% מי אנחנו ו – 80% מהי הסביבה  גישת התחומים הקשים (הנדסה)

שלבי השינוי המתוכנן של קורט לוין
 ארגון בקטסטרופה, קריסה. שינוי מהותי. הרס לשם בניה מחדש.

  1. הפשרה – הרס תהליכים, התנהגויות, מבנים, תרבות ואסטרטגיה. לא רלוונטי כל מה שהיה.
  2. שינוי – אימוץ התנהגויות חדשות, שינוי מבני, תרבותי, תהליכי ואסטרטגי. תאוריות מהאקדמיה. 
  3. הקפאה מחדש – הפיכת ההתנהגות, המבנה, התרבות, התהליכים והאסטרטגיה ששונו לחלק קבוע של הארגון. הקפאת השינוי שחל.

שיטות פיתוח בינאישיות וקבוצתיות
קבוצות T, 1951, קורט לוין. קבוצת תרפיה (טיפול). הרס לפרט (הרס קונסטרוקטיבי) – אדם ממבנה אישיות X הופך אותו לאדם ממבנה אישיות Y  תיעול התסכול – מנחה הקבוצה מסכסך את חבריה. את האנרגיות השליליות מתעל לכיוון חיובי  כולם חוזרים להיות חברים ועובדים בהרמוניה. 
קבוצות T אינן תורמות להעלאת הפריון. הומצאו דינמיקות קבוצתיות שכן מעלות תפוקה וביצועים בקבוצה – Team Building – עוסקים ברמה המשימתית (ממוקדי משימה) ולא בינאישית (יחסים): תיאום, תהליכי עבודה...
לקבלת התוצאות הרצויות יש להתחיל ב T ולהמשיך ב TB. ה T פותר את בעיות בינאישיות, TB מלמד לעבוד יחד כך שתעלה התפוקה.


קורט לוין: SOBC Stimulus -> Organism -> Behavior -> Consequences  
(גירוי->פרט->התנהגות-> משמעות / תוצאות)

מנהל מקבל גירוי (S) סביבתי (הוראה מלמעלה, תלונה של לקוח)  הגירוי נופל על הפרט (O) שמייצר התנהגות (B) כתגובה  להתנהגות יש תוצאות (C). התוצאה יכולה להיות משוב חיובי (מחמאה, תגמול) ויכולה להשפיע על היחס של הבוס שמייצר את הגירויים, שמשפיע חזרה על הפרט.