מאמרים אקדמיים

חוק העמותות

עבודה בנושא עמותות

דבר החקיקה הראשי הרלוונטי ביותר : חוק העמותות, תש"ם – 1980,ס"ח 210.

  1. החוק התקבל ב 12.08.1980 אך התאריך בו נכנס החוק לתוקפו הוא: כ"ו באדר ב' התשמ"א 1 באפריל 1981.

2.      א.      את הצעת החוק של "חוק העמותות" מצאתי באתר "נבו",לשם ניתן להגיע דרך עמודת חקיקה ולאחר מכן רשומות- הצעות חוק כנסת וממשלה. בחיפוש: 'חוק העמותות' נמצאו מספר הצעות חוק כאשר בחרתי בהצעת החוק האחרונה לפני קבלת החוק ( החוק התקבל ב 1980 ולכן הלכתי להצעת החוק בשנת 1979).
הצעת החוק: הצעת חוק העמותות, תשל"ט-1979,ה"ח 127.

ב.      מפתח הצעות חוק הפנה אותי לעמוד 127, כאשר את הכרך מצאתי לפי שנת הצעת החוק (תשל"ט).  הצעת החוק הנמצאת לפני הצעת 'חוק העמותות' היא:

 הצעת חוק רציפות הדיון בהצעות חוק (תיקון מס' 2), תשל"ט-1979,ה"ח 124.

3.      קיימת חקיקת משנה לחוק העמותות,אותה מצאתי ב"גדעון". דרך האלפון חיפשתי את "חוק העמותות". שורה מתחת לחוק זה ישנן שתי חקיקות משנה כאשר בחרתי לציין את חקיקת המשנה הראשונה לאחר קבלת החוק.
חקיקת המשנה היא : תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998 ק"ת 25113.

4.      את פסק הדין בנושא 'עמותות' מצאתי דרך חיפוש באתר "נבו", בעמודת 'פסיקה' שם סימנתי בערכאה את בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי. בחיפוש לפי נושא רשמתי 'עמותות'.
 פסק הדין הוא: בג"ץ 1398/04 איתי בן חורין נ' רשמת העמותות גב' רות שלגי (טרם פורסם, ניתן ביום 19.01.2006)

שופטי ההרכב שנתן את פסק הדין :

כבוד השופט א' ריבלין, כבוד השופטת מ' נאור,כבוד השופט א' רובינשטיין.

  • פסק הדין ניתן בי"ט בטבת התשס"ו (19.01.2006)
  • בפסק דין זה אין דעת מיעוט אלא החלטה בפה אחד. שלושת השופטים אומנם ציינו שתיק זה הציב בפניהם שאלה לא פשוטה, אך שלושת השופטים ציינו שלפי דעתם יש לדחות את העתירה. הם הסכימו אחד עם השני אף עם הנימוקים שנימקו לסיבת העתירה. לדוגמא : כבוד השופט א' רובינשטיין אמר כי מקובלת עליו התוצאה אליה הגיע כבוד השופט א' ריבלין וכמו כן הינו מסכים לחלקים ניכרים מנימוקו.
  • עמותת "רוח המצפון" הינה עמותה רשומה שמטרותיה הן "ליצור הכרה בחברה הישראלית לגבי זכותו של הפרט לפעול על פי מצפונו בגבולות הדמוקרטיה. לקדם חשיבותם של ערכים הומניסטיים במדינת ישראל. ליצור הכרה בנוגע לאפשרויות העומדות בפני הפרט במדינה דמוקרטית להימנע מפעולות הנוגדות מצפונו" (מתוך פסק הדין). העותרים הם אנשי צבא במילואים הטוענים כי העמותה קוראת לסרבנות ומשמשת מסגרת ארגונית- חוקית למימוש מטרות הנוגדות את "חוק העמותות" ובכך היא סוטה ממטרותיה המוצהרות ופועלת באופן בלתי חוקי. העותרים פנו לרשמת העמותות ואל היועץ המשפטי לממשלה בדרישה כי יזמו הליך לפירוק העמותה. העמותה בתגובה השיבה כי "...מעולם לא קראה לסרב לשירות צבאי חובה או במילואים... " וכי היא ".. פועלת להנחלת ערכים דמוקרטיים ולחיזוק מעמדה של הזכות לחופש המצפון". כמו כן לטענתה, העמותה מספקת מידע ומעניקה יעוץ משפטי למבקשים זאת. לאחר היוועצות ודיונים שכללו בנוסף לנציגי המשיבים גם נציגים של הפרקליטות הצבאית ושל הפרקליטות ומשרד המשפטים הוחלט כי ".. אין ליזום בשלב זה הליך של פירוק העמותה". הוחלט כי במסקנה זו לא יתערב בית המשפט אלא במקרים שבהם נתגלה חוסר סבירות קיצוני ומהותי. כבוד השופט א' ריבלין אמר כי לדעתו לא נפל פגם של חוסר סבירות קיצוני המצדיק את התערבות בית המשפט בהחלטת המשיבים שלא להגיש בקשה לפירוק העמותה. כבוד השופטת מ' מאור וכבוד השופט א' רובינשטיין הסכימו עם הנאמר על ידי כבוד השופט א' ריבלין ולכן העתירה נדחתה.

5.    על מנת למצוא פסק דין המאזכר את פסק הדין שהבאתי בשאלה 4 ואשר ניתן בבית המשפט העליון או המחוזי, פניתי לאתר "נבו"       ,דרך עמודת פסיקה סימנתי בערכאה את: בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי, באזכורי פסיקה ,בתחתית העמוד, הוספתי           בסוג ההליך : בג"ץ ואת מספר הבג"ץ (1398/04). שם פסק הדין : בג"ץ 11225/03, ח"כ ד"ר עזמי בשארה נ' היועץ המשפטי               לממשלה (טרם פורסם, ניתן ביום 01.02.06).

     שופטי ההרכב:  כבוד הנשיא א' ברק, כבוד השופט א' ריבלין, כבוד השופטת א' חיות.
     פסק הדין: בג"ץ 1398/04 איתי בן חורין נ' רשמת העמותות גב' רות שלגי (טרם פורסם, ניתן ביום 19.01.2006) מאוזכר בעמוד 48      של פסק הדין הנ"ל.

6. על מנת למצוא פסק דין של בית המשפט העליון או המחוזי ששמו של אחד השופטים שדנו בו או שמם של עורכי הדין שייצגו את הצדדים בו זהה לשמי הפרטי או לשם משפחתי, פניתי אל אתר "נבו" ,בעמודת פסיקה סימנתי בערכאה את בית המשפט העליון והמחוזי ובקטגורית שופטים רשמתי לוי. לאחר קבלת התוצאות עברתי לדף מס' 500 (על מנת שאוכל לעסוק בעבודה גם בפסקי דין ישנים יותר לעומת שאר פסקי הדין שציינתי בעבודה שנפסקו בשנה האחרונה). שם פסק הדין:
ע"א 2449/00 עיזבון המנוח יוסף מוסטפא ז"ל נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(3) 519.
שופטי ההרכב: כבוד השופט א' א' לוי, כבוד השופט ת' אור, כבוד השופט י' טירקל.

7.    בשנה האחרונה (2006) לא ניתן פסק דין המאזכר את חוק העמותות ולא את פסק הדין שהבאתי בשאלה 4 , לכן בחרתי לציין פסק דין המאזכר את חוק העמותות משנת 2005.
על מנת למצוא פסק דין זה, פניתי לתוכנת "דינים ועוד",שם סימנתי את בתי המשפט מחוזי ושלום + עליון, באזכורים רשמתי "חוק העמותות". נמצאו 144 תוצאות. 
שם פסק הדין:רע"א 5222/05 ההסתדרות הרפואית בישראל נ' הכונס הרשמי בתפקידו במפרק קבוע של עמותת ביקור חולים הוספיטל, (טרם פורסם, ניתן ביום 25.08.2005).

8.    את פסק הדין האחרון שנתן הנשיא ברק פניתי לחפש כנדרש בשאלה באתר "בית המשפט העליון". שם ב'החלטות ביהמ"ש העליון' ובקטגורית חיפוש השופטים רשמתי ברק. את התאריכים תחמתי  החל מ- 1 לספטמבר 2006 ועד ה- 20 לאוקטובר 2006. נמצאו מספר פסקי דין הממוינים לפי תאריכים, כאשר כידוע לי תאריך פרישת כבוד הנשיא ברק הינו 14.10.2006. מתאריכים אלה והלאה רשום כבוד השופט ברק בדימוס ומאז פרישתו ועד היום פסק כשופט בדימוס במשפט אחד. מכיוון שלא הייתי בטוחה אם בשאלה זו הכוונה לפסק הדין האחרון כנשיא או לפסק דין האחרון בכלל (הכולל שופט בדימוס) מצאתי לנכון לציין את שניהם. כמו כן, בתאריך האחרון בו כיהן כנשיא בבית המשפט העליון נכח ב 2 פסקי דין, כאשר באחד הוא רק נכח ובשני פסק את פסק הדין, על כן בחרתי לציין את פסק הדין אשר בו פסק הנשיא ברק. שם פסק הדין: (כנשיא בדימוס) בג"ץ 4593/05, בנק המזרחי המאוחר בע"מ נ' ראש הממשלה (טרם פורסם, ניתן ביום 20.09.2006).
תאריך פסק הדין : כ"ז באלול התשס"ו (20.09.2006)
שם פסק הדין :(כנשיא בפועל) רע"א 3130/05, יורשי המנוח אנט רבינוביץ ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי כמנהל עזבון המנוחה מירה רובינק ז"ל (טרם פורסם, ניתן ביום 14.09.2006) תאריך פסק הדין : כ"א באלול התשס"ו (14.09.2006)

9.    א. את המאמר הבא חיפשתי במפתח לכתבי עת משפטיים בישראל, בקטגורית עמותות/ אגודות.
 שם המאמר: דורית גבאי, רולי הוגן "נאמנויות ועמותות בניה" רואי החשבון מז, 613 (תשנ"ט)
ב. פסק הדין הבא נמצא בגוף המאמר, היות ומצוין רק מספר פסק הדין, פניתי לאתר "נבו" שם חיפשתי בעמודת פסיקה ביהמ"ש מחוזי עליון והשלום לפי מספר פסק הדין ושם נמצאו  כל הפרטים על פסק הדין.
שם פסק הדין: ע"א 4639/91 מנהל מס שבח מקרקעין נ' דוד ואלזה חזון, פ"ד מח(3) 153.

10.    את הספר הבא מצאתי ע"י חיפוש באתר הספריה, דרך חיפוש מתקדם (מילים מכותר: עמותות) נמצאו 4 רשומות. שם הספר: דוד א' פרנקל דיני עמותות בישראל 
לא ניתן לרשום כרך מכיוון שלספר אין כרכים. כמו כן לא ציינתי עמודים רלוונטים מכיוון שהספר כולו עוסק בנושא (ייסוד עמותה ומשמעותה, תקנון העמותה וכדומה).