מאמרים אקדמיים

שליחות לדבר עבירה (אחריות שילוחית)

אחריות שילוחית אחריות אישית לעבירה זוהי התפיסה למשפט הפלילי. כל אחד ישא באחריות אם אכן בעצמו תרם לאותה התנהגות פלילית, תרומה שהחוק מזהה אותה כנדרשת על מנת לשאת באחריות פלילית. תרומה בכך שבהתנהגותו או שבעצמו ביצע את העבירה כולה או הביא אדם אחר לבצע את העבירה או סייע למישהו לבצע את העבירה או בעצמו השתתף ביחד עם אחרים לבצע את העבירה. בכל מקרה כזה, בין שעשה זאת אישית, בין שעשה זאת באופן עקיף, מזהים את התרומה האישית של האדם. אדם זה קשור בעבירה משום תרומתו להצלחת אותה עבירה. ממעגל זה מוציאים את אלה שהתרומה שלהם לא רלוונטית (אב של עובר העבירה אינו אשם). הקשר המשפחתי בלבד אינה רלוונטית לאחריות הפלילית כי בקשר זה החוק לא רואה תרומה חיונית לביצוע העבירה.

אם בנוסף להקשר זה ישנו קשר אישי (האב שידל את הבן לעשות דבר עבירה או עזר לו בכך) לא מתייחסים ליחס המשפחתי אלא לשידול.

אחריות אישית- שיודעים להצביע מה תרומתו האישית לעבירה, אם אין כזאת אז אין עבירה.

באחריות שילוחית מטילים על אדם אחריות על מה שעשה אדם אחר מבלי שהוא, השולח, עשה כל עבירה פלילית. מושג זה לקוח מתחום המשפט האזרחי (דיני הסוכנות , דיני השליחות).

פעולה זו אופינית כדי לקדם את נושא המסחר, מכיוון שזה לא פרקטי שאדם שמבקש לעשות עבירה פלילית יעשה זאת בעצמו ואז הוא מפקיד את נושא משפטי זה בידי אדם אחר. חוק השליחות מכיר בתוצאות משפטיות הנובעות מפעולה כזו. החוק מרשה לבני אדם, שכל אחד מהם כשיר בעצמו לפעולות משפטיות, להסמיך את זולתם, להיות להם כשליחים על מנת לבצע בשמם ועבורם את אותם פעולות משפטיות (לקשור חוזה). מה הסוכן מוסמך לעשות זהו עניין אינדיווידואלי. הרעיון הוא שאם נתת למישהו ייפוי כוח והוא קשר חוזה באמצעות זה. החוזה נחתם בין צד א לצד ג. הסוכן המוסמך הוא רק השליח.

מושג זה רלוונטי מכיוון ששואלים האם בדומה לפעולה משפטית שיכולה להתבצע באמצעות שליח, האם ניתן לבצע פעולה פלילית? לא רק פעולה משפטית אזרחית?

אם אדם ממנה לעצמו שליח לדבר עבירה?

בהיבט עקרוני זה המשפט הפלילי שונה מהמשפט האזרחי שאינו מכיר בשליחות לדבר עבירה. כשאדם טוען שפעם כשליחו של א' כדי לעשות בשבילו את מעשה הגניבה לא לקחתי לעצמי שום דבר והבאתי לו את כל השלל שביקש, תרומתי לעניין זה , הוא נתן לי שכר טרחה עבור עמלי. במשפט הפלילי אין הכרה במושג זה "עשיתי את זה בשביל מישהו אחר " כי האחריות היא אישית- ברגע שקיבלת על עצמך לקדם עבירה ולפי הסיבה והמניע (בין שזה משום שזה היה כדאי לך) החוק רואה בתרומתך תרומה אישית ואחריות אישית ואינו מכיר במושג זה של "שליחות לדבר עבירה". השליח נושא באחריות אישית מפני שהוא עושה פעולות שהחוק הפלילי מכיר בהם תרומה לקידומה של העבירה.