מאמרים אקדמיים

אין עבירה בלא התנהגות מרצון

אם אדם אינו יכול לשלוט על הפעולות המוטוריות של גופו וכתוצאה מאיבוד שליטה זה הוא עובר עבירה, אין לבוא איתו חשבון. דוגמא: מחלת הנפילה, מחלה הגורמת לגופו של אדם להתכווץ, לעיוותות. אם אדם מחזיק בנשק ומגיע אליו התקף זה, הוא פועל ללא שליטה. אם יירה בנשק כי אצבעותיו כווצו זוהי אינה פעולה נשלטת ואינה רצונית. אם לא היה מודע להיותו חולה, וזו פעם ראשונה שקרה לו ולא היו סימני אזהרה מוקדמים והוא זנח אותם, אין לבוא איתו חשבון גם אם גרם לאסון. לא כך אדם שמודע למצבו ומתעלם מההוראות שניתנו לו איך לטפל בעצמו ואינו מטפל בעצמו, מתעלם מהמחלה, אדם זה לא יזכה להיתלות על עיקרון זה.
עיקרון זה הוגן לאותם מצבים בלתי נצפים, לאדם שאינו שולט על פעולותיו המוטוריות. סיבה לדבר כזה יכול להיגרם מגורם חיצוני (דבורה שנכנסת לאוטו ועקצה אותי, האוטו סטה וגרם לתאונה קטלנית) וכן מגורם פנימי (כפי שהוזכר למעלה- לדוגמא מחלת הנפילה).
יש להוכיח שבזמן העבירה אדם היה בהתקף של מחלה ולא מרצון.