מאמרים אקדמיים

אין עבירה בלא עושה בעל כשרות פלילית עובר לעשייתה

העושה הוא אותה אישיות משפטית שעומדת מאחורי ביצוע העבירה. הרעיון בא לבטא תפיסה חברתית שאומרת : אתה לא יכול לבוא חשבון עם אדם או גוף משפטי אלא אם השתכנעת שקודם לאותה התנהגות עבריינית, הוא היה בעל יכולת מינימלית לשאת באחריות של מעשיו הפליליים- כשרות פלילית. הכשרות הפלילית :
א
. דרישת הגיל המינימלית.
ב
. דרישת המצב הנפשי. היום המשפט הישראלי דורש גיל מינימום של 12 שנים, ובאשר למצב הנפשי דורש שהאדם לא יהיה נגוע במחלת נפש, או ליקוי שכלי , אשר כתוצאה מהם מנעו ממנו את היכולת להיות מודע לטיב הפיזי של התנהגותו. אם הוא מודע לטיב הפיזי שיהיה מסוגל להבין שמה שהוא עושה זה דבר אסור על פי ציווי החוק- להבדיל בין טוב ורע. נוסף תנאי שלישי
ג. אם אתה כן יודע מה אתה עושה ומודע להבחנה בין טוב לרע, אך אם מחלת הנפש או הפגם השכלי שלך גרמו לך לכך שאינך יכול לשלוט על אותה התנהגות ולהימנע ממנה- דחף לאו בר קידוש. (קליפטומן – גונב כי יש לו דחף לגנוב) . שיכרות יכולה במצבים מסוימים ואצל אנשים מסוימים לגרום למחלת נפש.