מאמרים אקדמיים

אין עבירה בלי מידה מינימלית של נזק לציבור

אתה לא יכול להכתים שמו של אדם ולהפכו לעבריין אם בעצם ההתנהגות שעשה לא הזיקה לאף אחד, גם אם התנהגות זו לא נראית בעיננו. לא ניתן ליצור נורמה פלילית אלא אם תוכיח שהתנהגות זו מזיקה באמת ליחיד או לחברה. (שידול לזנות זוהי עבירה, אך זנות היא אינה עבירה).