מאמרים אקדמיים

לכל עבירה, עונש בצידה שהולם את חומרתה

עיקרון זה מביא לידי ביטוי את עיקרון המידתיות. אחד הביטויים בא לידי ביטוי כאן, שאתה חייב להפעיל אותן באופן מידתי. זאת אומרת על פי חומרתן היחסית. אינן יכול לגזור על גנב עונש של מאסר עולם, בדומה על מה שאתה גוזר על אדם שרצח בכוונה תחילה, אתה חורג מתחום המידה. מאסר עולם אינו משקף את הערך החומרי של מעשה הגניבה. אין דינו של גנב מדינו של שודד. מבחינת החברה, השודד מסכן אותנו יותר. יש לבנות מדרג כזה שישקף את המידה היחסית של התנהגות אל מול העונש. שלא יענש מעבר לחומרה של העבירה שלו. אם השופט יקבע עונש לא מידתי, הוא פוגע בזכות כבוד האדם וחירותו וניתן לבטל חוק זה כי אינו עומד בסעיף 8, פסקת ההגבלה.