מאמרים אקדמיים

אין עונשין על דברים שבלב

הכוונה שחברה ליברלית צריכה לאפשר לחבריה את חופש המחשבה. היא אינה אמורה להתערב בחופש זה. רק מפני שאדם אימץ צורה מסוימת של מחשבה, אין בה כדי להצדיק הפללתו של אותו אדם. מחשבה בלבד, אין בה כדי לסכן את החברה. עיקרון זה אינו מוחלט ולכן התחילו לסייג אותו וכן להפליל מחשבה (עברות מילוליות), עברות שאין בהם יותר מאשר ביטוי של מחשבה ובכל זאת אנו מפלילים מפני המסוכנות שיש באותה התבטאות (דוגמא: הסתה מסוימת). אם אין אמירה מפורשת של המחוקק המפליל אז לא מפלילים. כדי שדבר יהיה מסוכן לחברה , הוא צריך לשלב בתוכה 2 דברים לפחות: מחשבה פלילית מלווה בהתנהגות אסורה. הביטוי להגשמת המחשבה. כאשר אין התנהגות בנוסף למחשבה אין להפליל את אמירה זו. (שידול זהו ביטוי למחשבה- כדי שזה יהיה שידול עליו להביא אדם לעשות את העבירה). זוהי אומנם אמירה בלבד אך מבקשת לגרום לאנשים לצאת לעשות עבירה והעבירה היא בעצם השידול עצמו.