מאמרים אקדמיים

שיפוטם ודרכי ענישתם של קטינים

בתוך טווח הגילאים 12-18 קבע חוק הנוער מערכת נפרדת של בתי משפט על מנת שיוחדו לשפיטתם של קטינים- בית משפט לנוער. בצד בית משפט השלום הכללי יש בית משפט שלום לנוער. בצד בית משפט מחוזי יש בית משפט מחוזי לנוער.
מערכת זו, מנוהלת ע"י נשיא נפרד (נשיא בתי המשפט לנוער הממונה ע"י שר המשפטים בהסכמת הנשיא של בית המשפט העליון). הם שופטים שקיבלו הסמכה מיוחדת לשפוט באותם בתי משפט מיוחדים והם מתמחים לסוג זה של שיפוט (שיפוט נוער).
כל מערכת השיפוט לנוער מנסה לאזן בין גביית האחריות הפלילית מנוער והנסיון לשקם אותם. השיקום מקבל מקום ראשון. החוק מפריד בין צורות הענישה הכלליות ובין דרכי הענישה (הטיפול) לנוער. 
בטרם יחליטו מה לעשות עם הנער, יבקשו תסקיר חובה מראשות ממלכתית מוסמכת שמיומנת לטפל בקטינים , להמליץ בפני בית המשפט מה הדרך הנכונה לדעתם (תסקיר קצין מבחן) על מנת ליידע נתונים על הקטין וימליץ מה לדעתו ראוי ונכון לעשות במקרה הנ"ל.